Sony Xperia XZ Dual SIM - Používání dotykového displeje

background image

Používání dotykového displeje

Ťuknutí

Otevření nebo výběr položky

Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

Přesunutí položky

Aktivace nabídky pro určitou položku

Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách,

fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

22

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přejíždění prstem

Posun nahoru nebo dolů v seznamu

Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.

Listování

Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové

stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.