Sony Xperia XZ Dual SIM - Potlačení hluku

background image

Potlačení hluku

Zařízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku. Použijete-li náhlavní

soupravu s funkcí potlačení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku při poslechu

hudby v hlučném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. Můžete ji rovněž využít

k zajištění tichého prostředí pro studium, práci či četbu.

K zajištění optimálního výkonu se doporučuje použít náhlavní soupravu s funkcí potlačení

hluku od společnosti Sony.

66

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

1

Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položky > Nastavení > Zvuk > Nastavení

příslušenství > Potlačení hluku a ťuknutím na jezdce zapněte funkci Potlačení

hluku.

3

Ťukněte na možnost

Typ sluchátek/náhl.soupr. a vyberte typ náhlavní soupravy /

sluchátek.

4

Chcete-li možnost

Potlačení hluku povolit pouze během přehrávání hudby nebo

videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, ťuknutím na jezdce

Úsporný režim

tuto funkci povolte.

5

Pokud chcete možnost

Potlačení hluku povolit, když je připojená náhlavní

souprava, ťuknutím na jezdce

Úsporný režim tuto funkci zakažte.

Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.

Funkci

Potlačení hluku můžete také aktivovat na panelu Rychlá nastavení po připojení

náhlavní soupravy s možností potlačení hluku k zařízení.

Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

1

Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení

hluku > Hlučnost prostředí.

4

Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ťukněte na tlačítko

OK.