Sony Xperia XZ Dual SIM - Výběr mobilních sítí

background image

Výběr mobilních sítí

Vaše zařízení podporuje použití dvou různých sítí zároveň. Můžete vybrat následující

kombinace režimů sítě, když jsou do zařízení vloženy dvě karty SIM:

Jedna síť LTE a jedna síť WCDMA

Jedna síť LTE a jedna síť GSM

Dvě sítě WCDMA

Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Dvě sítě GSM
Pro každou kartu SIM můžete zařízení nastavit tak, aby přepínalo automaticky mobilní

sítě v závislosti jejich dostupnosti podle aktuální polohy. Zařízení můžete ručně nastavit,

aby používalo pro každou kartu SIM určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo

GSM.
Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu

sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části

Stavová ikona

na

straně 33.

Výběr režimu sítě

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na položku

Preferovaný typ sítě a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na tlačítko

Síťoví operátoři.

5

Ťukněte na ikonu

Režim hledání a vyberte možnost Ručně.

6

Vyberte síť.

Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se

dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na tlačítko

Síťoví operátoři.

5

Ťukněte na ikonu

Režim hledání a vyberte možnost Automaticky.

54

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.