Sony Xperia XZ Dual SIM - Nastavení Internetu a zpráv MMS

background image

Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít přístup k Internetu, když není k dispozici síť Wi-Fi, je

nutné mít fungující mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy

MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou

předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS můžete začít ihned.

Tato nastavení je možné stáhnout prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v zařízení můžete kdykoli ručně přidat, změnit

nebo odstranit. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS,

stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.

Pokud nemáte přístup k Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo

pokud nefungují zprávy MMS, přestože jste do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení

Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách

www.sonymobile.com/support/

, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě,

mobilním datovým připojením a zprávami MMS.

Je-li režim STAMINA zapnutý kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne

mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým

aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.

Používáte-li zařízení s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce

Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí

pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Nastavení Internetu.

3

Ťukněte na položku

PŘIJMOUT. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém

řádku objeví ikona a automaticky se zapne mobilní datové připojení.

Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě

Wi-Fi.

Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na možnost

Názvy přístupových bodů (APN) > .

5

Ťukněte na možnost

Jméno, zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko OK.

6

Ťukněte na položku

Název AP, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na

tlačítko

OK.

7

Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba

zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.

8

Po dokončení klepněte na ikonu a poté na možnost

ULOŽIT.

48

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na položku

Názvy přístupových bodů (APN).

5

Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.