Sony Xperia XZ Dual SIM - Řízení využívání datových přenosů

background image

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím

mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například

zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených

pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat

a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat.

Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Snížení využití dat

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Využití dat > Spořič dat.

3

Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete povolit mobilní datové připojení.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ně.

3

Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete povolit mobilní datové připojení.

4

Ťuknutím na jezdce vedle položky

Mobilní přenos dat datové přenosy zapněte

nebo vypněte.

Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení

prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Využití dat > Fakturační cyklus.

4

Vyberte kartu SIM.

5

Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na položku

Upozornění na data,

zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na

Nastavit. Jakmile množství přenesených

dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Vyhledejte položky

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ně.

4

Vyberte kartu SIM.

5

Ťukněte na položku

Fakturační cyklus, na jezdce vedle položky Zadejte limit dat a

ťukněte na tlačítko

OK.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení

se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku

Využití dat.

Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ně.

3

Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové

připojení, ťukněte na položku

Využití mobilních dat.

4

Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi,

ťukněte na kartu

Využití dat přes Wi-Fi.

53

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.