Sony Xperia XZ Dual SIM - Využívání přenosu dat na cestách

background image

Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup

k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si

v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit

poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj.

primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

Povolení nebo zákaz datového roamingu

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknutím na jezdce

Dat. služby při roamingu zapněte nebo vypněte funkci.

Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.