Sony Xperia XZ Dual SIM - Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti

background image

Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti

Možete vratiti aplikaciju na početne vrijednosti ili možete obrisati podatke aplikacije

ukoliko aplikacija prestane reagirati ili izazove probleme u radu s uređajem.

Vraćanje željenih postavki aplikacije na početne vrijednosti

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Pon. post. željene vrijedn. apl. > Ponovno postavi.

Vraćanjem željenih postavki aplikacije na početne vrijednosti ne brišu se podaci aplikacija s

uređaja.

63

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Brisanje podataka o aplikaciji

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim kucnite na

Pohrana > OBRISATI

PODATKE > U redu.

Kada obrišete podatke aplikacije, podaci za odabranu aplikaciju trajno se brišu s uređaja.

Opcija za brisanje podataka aplikacija nije dostupna za svaku aplikaciju ili uslugu.

Brisanje keš memorije aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim kucnite

Pohrana > OBRISATI ZALIHU

MEMORIJE.

Opcija brisanja keš memorije aplikacija nije dostupna za svaku aplikaciju ili uslugu.

Brisanje zadanih postavke aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim kucnite

Otvori po zadanoj vrijednosti >

OBRISATI ZADANE VRIJEDNOSTI.

Opcija brisanja zadanih postavki aplikacije nije dostupna za svaku aplikaciju ili uslugu.