Sony Xperia XZ Dual SIM - Poništavanje šuma

background image

Poništavanje šuma

Vaš uređaj podržava slušalice s poništavanjem šuma. Korištenjem slušalica s

poništavanjem šuma možete čuti mnogo jasniji zvuk kada npr. slušate muziku u bučnom

okruženju, recimo u autobusu, vozu ili avionu. Tu funkciju možete koristiti i da kreirate tiho

okruženje u kojem možete učiti, raditi ili čitati.

Da bi se osigurale optimalne performanse, preporučuje se korištenje slušalica s poništavanjem

šuma kompanije Sony.

66

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Korištenje slušalica s mikrofonom s poništavanjem šuma

1

Povežite slušalice s mikrofonom s poništavanjem šuma na uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran pronađite i kucnite > Postavke > Zvuk > Postavke

pribora > Poništavanje buke, a zatim omogućite funkciju Poništavanje buke

kucanjem klizača.

3

Kucnite

Vrsta slušal. s mikr./slušal., a zatim odaberite vrstu slušalica s

mikrofonom/slušalica.

4

Ako želite da funkcija

Poništavanje buke bude omogućena samo tokom

reproduciranje muzike ili videozapisa ili kada je ekran aktivan, kucnite klizač pored

stavke

Način rada za štednju energ. kako biste omogućili funkciju.

5

Ako želite da funkcija

Poništavanje buke bude omogućena sve dok su povezane

slušalice s mikrofonom, kucnite klizač pored stavke

Način rada za štednju energ.

kako biste onemogućili funkciju.

Moguće je da se slušalica sa mikrofonom s poništavanjem šuma ne isporučuje s kupljenim

uređajem.

Funkciju

Poništavanje buke možete omogućiti i korištenjem ploče Brze postavke kada su na

uređaj povezane slušalice s mikrofonom s poništavanjem šuma.

Prilagođavanje postavki za bučno okruženje

1

Slušalice s mikrofonom s poništavanjem šuma moraju biti povezane na uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Postavke pribora > Poništavanje buke >

Buka u okruženju.

4

Odaberite odgovarajući tip bučnog okruženja, a zatim kucnite

OK.