Sony Xperia XZ Dual SIM - Mono audio

background image

Mono audio

Korištenjem postavke Mono audio lijevi i desni audio kanal se reproducira istovremeno

prilikom reproduciranja zvuka. Korištenje Mono umjesto Stereo reprodukcije je

najkorisnike za korisnike s određenim vrstama poremećaja sluha ili iz sigurnosnih razloga,

npr. kada trebate čuti zvuke oko sebe.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Mono audio

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Dostupnost.

3

Kucnite klizač pored stavke

Mono audio.